Що Ви отримаєте?

Фішки

картки

01.
Спробуй
02.
Міняй
03.
Сплачуй
04.
Заощаджуй
01.
Спробуй
01.

Спробуй

картку

Оформлюй картку UnexSmart та безкоштовно здійснюй щоденні розрахунки в інтернет-банкінгу Юнекс банку.

Платежі Online

0%:

 • Випуск картки 0 грн
 • Переказ власних коштів на рахунки, відкриті в Банку 0 грн
 • Поповнення картки 0 грн
 • Отримання готівки в банкоматах та касах Банку 0 грн
02.

Повертай

гроші

Повертай до 25% витрат, щомісяця обираючи новий кешбек:
 • Книги та канцтовари - 25%
 • Електроніка - 15%
 • Краса та здоровья - 10%
 • Одяг та взуття - 10%
 • Продукти - 2%

Калькулятор

кешбеку

Обрати...
02.
Міняй
03.

Обмінюй

валюту

Найвигідніший курс валют у мобільному додатку:
 • Купівля та продаж
 • Валютні операції онлайн
 • Конвертер та обмін 24/7

Курс

валют:

В додатку
У відділенні
Купівля Продаж
USD
EUR
RUB
Купівля Продаж
USD
EUR
RUB
03.
Сплачуй
04.

Сплачуй

рахунки

Використовуй картку, в додатку Юнекс банку, на максимум

Сплачуй

 • Комунальні послуги 1% мін. 2 грн
 • Мобільний зв’язок 1% мін. 2 грн
 • Послуги страхування 1% мін. 2 грн
 • Кур’єрська доставка 1% мін. 2 грн
04.
Заощаджуй
05.

Заощаджуй

гроші

Щодня заробляй бонуси на картку, отримуючи 6% річних на залишок від 100 грн.

Калькулятор

заощаджень

*Калькулятор розраховує приблизну суму Ваших заощаджень, за рік. Розрахунок відбувається на щоденній основі по залишку на кінець дня. Виплата в кінці місяця. Приклад розрахунку
Що ви отримаєте?

Умови

картки

Тарифи
Кредитний ліміт
Як отримати?
Питання
Документи
Калькулятор
 • Послуга:
  Тариф:
 • Оформлення
  Безкоштовно
 • Обслуговування
  Безкоштовно
 • Поповнення
  Безкоштовно
 • Отримання готівки
  БезкоштовноУ банкоматах та касах банку
 • SMS повідомленя
  25 грн Щомісячно
 • Відсоток на залишок
  6% річнихВід 100 грн
Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави)
  Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
  Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України . Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до п.3.2.43.30. Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (у разі відмови від такого договору клієнт, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти/комісії за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором та Тарифами, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
  Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення за Кредитною лінією/Овердрафтом, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
  Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
  При оформленні Кредитного ліміту/ліміту Овердрафту, Банком Клієнту відкривається Поточний рахунок з використанням Платіжної картки безкоштовно на умовах Тарифного плану згідно договору.
  Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
− законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
– Законом України «Про споживче кредитування» ;
− договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом;
Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором
  У разі порушення строків погашення заборгованості за Кредитною лінією, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також вчиняти інші дії, передбачені Договором.
  Штраф за порушення строку оплати обов’язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу у розмірі 0,1% мінімум 100 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  У випадку несвоєчасного повернення Кредиту/Овердрафту та/або сплати процентів/комісій за користування Кредиту/Овердрафту Банк має право вимагати дострокового погашення від Клієнта Кредит/Овердрафт і сплатити проценти/комісії, та/або у випадку виникнення Несанкціонованого овердрафту та має право на договірне списання коштів з Поточних рахунків Клієнта в розмірах, необхідних для погашення такої заборгованості відповідно до умов визначених Публічної пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
  За порушення строків повернення Кредиту та/або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.
  У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
  Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
  Банк має право унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 • Послуга:
  Тариф:
 • Кредитний ліміт
  до 50 000 грн
 • Відсоткова ставка, річних
  42%
 • Пільговий період
  до 62 днів
 • Строк
  12 місяців з можливістю автоматичною пролонгацією на такий самий строк.
 • Мінімальне щомісячне погашення
  Усі нараховані проценти, штрафи та пені за попередні періоди (у разі виникнення) і 3% обов’язкова частка погашення тіла заборгованості.
 • Комісія за зняття готівки через каси і банкомати Банку
  4,5% + 5грн
 • Дата погашення щомісячного платежу
  до 25 числа кожного місяця
 • Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту за продуктом «UNEX SMART

01.

Крок

Залиш заявку на сайті

02.

Крок

Чекай на дзвінок спеціаліста

03.

Крок

Отримай картку протягом 7 днів у відділенні банку
 • 1.
  Чи є у вас мобільний банкінг?
  Так, мобільний додаток ЮНЕКС БАНК можна завантажити через Google Play або App Store
 • 2.
  Як замовити картку?
  Картку можна замовити на сайті банку, у відділеннях або у мобільному додатку
 • 3.
  Чи можливо користуватись карткою без плати за обслуговування?
  Так, відкриття та обслуговвання картки безкоштовно!
 • 4.
  Як розраховується відсоток на залишок?
  Якщо у клієнта більше 100 грн на рахунку, то він гарантовано отримує щомісячно – 6% річних на залишок.
  Розрахунок відбувається на щоденній основі по залишку на кінець дня. Виплата в кінці місяця.Приклад:
  Умова - у клієнта за 30 днів із 30 у місяці залишок коштів складав 7 000 грн. увесь місяць.
  Розрахунок - сума нарахованих за місяць % = 7000грн. * 6% / 365 днів*30 днів = 34,52 грн.
 • 5.
  Від якої суми нараховується відсоток на залишок власних коштів?
  6% річних на залишок власних коштів нараховується від 100 грн, для карток у гривні. Розрахунок відбувається на щоденній основі по залишку на кінець дня. Виплата в кінці місяця.
 • 6.
  Чи можливо оформити картку у валюті?
  Так. Можливо оформити картки у валюті Доллар або Евро
 • 7.
  Чи нараховується відсоток на залишок у валютних рахунках?
  Ні, відсоток на залишок нараховується лише по карті в гривні
 • 1.
  Публічний договір та типові форми договорів
  Документ
 • 2.
  Тарифи за послуги та операції тарифного плану «UNEX SMART»
  Документ
 • 3.
  Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту за продуктом «UNEX SMART»
  Документ
 • 4.
  Загальна інформація для позичальників-військовослужбовців
  Документ
 • 5.
  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ
  Документ
 • 6.
  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ
  Документ
Сума кредиту
Розрахунок кредиту на:
Середньомісячний платіж
Сума кредиту:

Відсотків річних:

Загальні витрати по кредиту:
Загальна вартість кредиту:
Реальна річна процентна ставка:
Важливо! Дані розрахунки орієнтовні.Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.
Приклад розрахунку вартості кредиту
розділи та операції мобільного додатку

Мобільний

додаток

Приклад розрахунку вартості